LEKTURA I KOREKTURA

Imate li pesmu, priču ili možda rukopis knjige u nekoj fioci? Da li navedeni tekstovi čekaju lektora da ispravi slovne greške, interpunkciju ili neknjiževne izraze? 🙂

Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni, kontakt sa lektorom srpskog jezika možete ostvariti tako što ćete ili pozvati broj 063/7251786  ili poslati imejl. 🙂

Copyright ©2016–2020 Jovana S.